Více informací o oceněných v roce 2021

CENA ARKADIE za rok 2021: 

Městu Teplice – za významnou podporu Arkadie


ČESTNÉ UZNÁNÍ: 

Manželům Janě a Josefu Pondělíkovým – za podporu a spolupráci s Arkadií

Ditě Nerudové – za významnou spolupráci s Arkadií

Alexandru Kotzovi – za dlouhodobou podporu a spolupráci s Arkadií

Karlu Hlochovi – za podporu Arkadie

Galerii Teplice – za významnou podporu a spolupráci s Arkadií

Dagmar Fayoumi – za podporu a spolupráci s Arkadií

Mgr. Ivaně Fujanové – za významnou spolupráci s Arkadií

Marcele Štikové – za dlouhodobou spolupráci s Arkadií

Mgr. Radku Blahotovi – za významnou podporu Arkadie

Martinu Kovářovi – za podporu Arkadie

Mgr. Pavlu Uhříkovi – za dlouhodobou podporu Arkadie 

prap. Martinu Parschovi -  za dlouhodobou spolupráci s Arkadií

Petře Piroutkouvé – za spolupráci s Arkadií

Marcele Kadlecové – za spolupráci s Arkadií

Ing. Ivu Krajníkovi – za dlouhodobou podporu Arkadie

Tomáši Janouchovi – za dlouhodobou podporu Arkadie

Miroslavu Oktábcovi – za dlouhodobou podporu Arkadie

Mgr. Ladislavě Kufové – za dlouhodobou spolupráci s Arkadií

Bc. Martině Doležalové - za dlouhodobou spolupráci s Arkadií

Ing. Janě Brežné - za významnou práci pro Arkadii

Ing. Miroslavě Horové - za dlouhodobou spolupráci s Arkadií

Ingrid Kaucké - za dlouhodobou spolupráci s Arkadií

fi. Plynomont Teplice, s.r.o. – za dlouhodobou podporu Arkadie

 

Významný obchodní partner :

Zahradnictví Dvořák a syn – za významnou obchodní spolupráci a podporu Arkadie

 

Fotogalerii z předávání si můžete prohlédnout ZDE.