Sociální rehabilitace

Co je to za službu?

Cílem služby je, abyste se naučili být samostatní v dovednostech, které jsou potřebné pro život. Jedná se například o dovednosti, které souvisejí s bydlením, cestováním, pracovním začleněním, nakupováním, s trávením volného času.

Co s Vámi můžeme trénovat? (příklady)

Samostatně nakupovat, uklízet a starat se o domácnost

Umět si samostatně vyřídit to co potřebujete na úřadech, u lékaře

Umět se vhodně chovat na úřadech, u lékaře, v restauraci nebo v divadle

Zlepšovat fyzickou kondici

Umět pracovat na počítači

Samostatně cestovat autobusem, vlakem

Sociální rehabilitace Kollárova nabízí také využití programu Příprava na práci. Tento program je určen lidem, kteří by rádi pracovali za mzdu a potřebují pomoc při vytváření a zlepšování pracovních návyků. Program je pro ty, kdo neví, jakou práci by mohli vykonávat.

Pokud se chcete o tomto programu dozvědět více, klikněte ZDE

Komu je služba sociální rehabilitace určena?

Lidem se zdravotním, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let.

Kdy a kde je služba sociální rehabilitace poskytována?

Služba je poskytována ZDARMA ve všední dny od 7.00 do 15.30 hodin. Sociální rehabilitace je poskytována v těchto střediscích: 

Středisko Arkadie Kollárova, Kollárova 1879/11, Teplice 415 01 – Sociální rehabilitace Kollárova
Středisko Arkadie Krupka, K. Čapka 271, Krupka – Sociální rehabilitace Krupka

Po vzájemné domluvě je možné poskytnout službu sociální rehabilitace Krupka také na adrese Úpořiny 5, Bystřany 417 61.

Jak začít využívat službu?

Kontaktujte sociální pracovnici Bc. Martinu Kozákovou, TEL: 725 582 599, email: kozakova@arkadie.cz , nebo v případě, že máte zájem o využívání sociální služby Sociální rehabilitace Kollárova, kontaktujte vedoucí sociální rehabilitace Martinu Legezovou, TEL: 734 445 415, email: legezova@arkadie.cz

Sociální rehabilitace Kollárova

U nás se můžete naučit vše, co potřebujete, abyste byli co nejvíce samostatní ve svém životě. Zjistíte, jakou práci byste mohli dělat, pomůžeme Vám ji najít a udržet si ji. Můžete se naučit třeba jezdit autobusem, nakupovat v obchodech, domlouvat se s lékaři, samostatně je navštěvovat, naučit se chodit na úřady.

Komu je služba určena?

Služba je určena lidem od 16 do 64 let. Je určena osobám se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.

 

Co s Vámi můžeme trénovat v základních činnostech služby?

Naučíme Vás nakupovat, uklízet a starat se o domácnost

Naučíme Vás pracovat na počítači

Naučíme Vás, jak se chovat na úřadech, u lékaře, v restauraci nebo v divadle

Pomůžeme Vám zjistit, jaká práce je pro Vás nejvhodnější

Naučíme Vás, jak se hledá práce
Můžeme s Vámi trénovat hospodaření s penězi

Pomůžeme Vám vybrat pomůcky, které zlepší Váš život v práci i doma

Naučíme Vás, jak si vyřídit to co potřebujete na úřadech a u lékařů

Naučíme Vás samostatně cestovat

 

 

Nejlépe Vám základní činnosti služby přiblíží doporučení naší uživatelky Moniky: „Helena*) mi pomáhá v tom spočítat si vrácený peníze, aby mě v krámě neošidili. Když potřebuju pomoc nějakýmu dokumentu porozumět, jdu za asistentkou, dokáže mi to dobře vysvětlit, že tomu rozumím.“ *) Monika službu využívala na středisku "Helena", před jeho přestěhováním

Program trvá zhruba 2 roky. Je rozdělený na teoretickou část a na část praktickou. V teoretické části programu společně s asistentem zjistíte, v čem je potřeba se zlepšovat. Naučíte se dodržovat pravidla, která souvisejí s docházením do zaměstnání. V praktické části programu budete chodit s asistentem na cvičné praxe. Na těchto praxích zjistíme, jaká práce je pro Vás vhodná. Poté si budete s asistentkou hledat praxi na míru – to už bude pracoviště, kde už bude šance na to být zaměstnaný.

 

Kdy a kde je služba sociální rehabilitace poskytována?

Služba je poskytována v pracovních dnech od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30.

Služba je poskytována ambulantní a terénní formou.

Ambulantní formou – na adrese Kollárova 1879/11, Teplice - 4. patro budovy Báňských projektů

Budova, kde je poskytována sociální služba, není bezbariérová. V případě potřeby bezbariérového prostředí s Vámi může být domluvena schůzka na jiném místě. Ambulantní forma znamená, že docházíte Vy do střediska sociální služby. Terénní forma znamená, že asistent jde s Vámi mimo středisko, nejdále 20 kilometrů od Teplic.

Službu Vám poskytneme ZDARMA. Informační leták zde.
Veřejný závazek služby ke stažení zde.

Lorem ipsum

Bc.Kateřina Jelínková

jelinkova@arkadie.cz / Tel.:731 162 748

vedoucí služby sociální rehabilitace Kollárova

Tato služba je finančně podporována dotacemi Ústeckého kraje a Statutárním městem Teplice.

Logo Ústeckého krajeLogo Statutárního města Teplice

Sociální rehabilitace Krupka

Posláním sociální rehabilitace je podpořit Vás k vyjádření vašich přání a cílů v bezpečném, klidném a důstojném prostředí. Můžete se u nás naučit nové věci, poznat nové lidi a poznat prostředí, které Vám umožní zapojit se do běžného života společnosti.

Cíle služby

 • Náš klient má uvolněné ruce pomocí masáží a ošetřenou pokožku rukou dle svých potřeb
 • Náš klient využívá pozitivních účinků hudby k uvolnění, relaxaci, komunikaci se svým okolím a k celkové pohodě
 • Náš klient zná svá práva a umí je použít ve svém běžném životě
 • Náš klient vyrábí dárky pro své členy domácnosti a pro kamarády ze stacionáře a učí se tak spolupráci a rozvoji motoriky
 • Náš klient využívá tablet dle svého přání s důrazem na procvičení své paměti
 • Náš klient využívá prvky bazální stimulace a kinestetické mobilizace
 • Náš klient využívá Snoezellen prostředí na podporu rozvoje smyslů
 • Náš klient cvičí ať již pasivně nebo aktivně a udržuje si tak svou zdatnost v co největší možné míře
 • Náš klient s námi a svým okolím komunikuje podle svých potřeb, využíváme alternativní způsoby komunikace
 • Náš klient se účastní různých společenských akcí a soutěží, integruje se do společnosti v co největší pro něj možné míře
 • Komunikovat nadále s rodiči a zapojit je do společného tvoření individuálního plánu a cílů jejich dětí
 • Pracovat na oblasti práv lidí s mentálním postižením a umět je pojmout pro cílovou skupinu osob, se kterou pracuji
 • Vzdělávat klienty i personál v oblasti sexuality lidí s postižením, nabízet rady a pomoc nejen klientům, ale taktéž rodičům integrovat klienty do společnosti a nabízet jim nové služby se zapojením rodičů

Cílová skupina

Služba je určena pro osoby od 16 do 64let s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, které se zároveň nachází v nejméně jedné z níže uvedených nepříznivých sociálních situacích. (Nepříznivou sociální situací rozumíme ztrátu nebo oslabení schopností z důvodu nepříznivého zdravotního stavu - mentální, kombinované, tělesné postižení):

 • Zájemce má potíže v sebeobslužných činnostech (hygiena, svlékání, oblékání, domácnost, zajištění stravy, sycení, použití toalety)
 • Zájemce má potíže s udržením si dosažených schopností a vědomostí
 • Zájemce má potíže s orientací v čase, místě a prostoru
 • Zájemce se necítí dobře, není spokojený, necítí se bezpečně, necítí kontakt
 • Zájemce má potíže s nácvikem pracovních dovedností
 • Zájemce má potíže v oblasti jemné a hrubé motoriky, hmatové stimulace
 • Zájemce má potíže s udržením své fyzické kondice
 • Zájemce má potíže s integrací do společnosti, není mu umožněna dostatečná integrace do společnosti, není mu zprostředkován kontakt se společenským prostředím a umožněním zprostředkování sociálních návyků.
 • Zájemce má potíže v oblasti své psychické pohody, je nespokojený, necítí uvolněný, nerelaxuje.

Zásady při poskytování služby

 • V případě že si to uživatel přeje spolupráce s ostatními subjekty např. psychiatři, obvodní lékaři, úřady
 • Profesionalita – profesní růst zaměstnanců
 • Motivace uživatele
 • Týmová spolupráce
 • Respektování lidských práv

  Informační leták ke stažení zde.
Lorem ipsum

Mgr.Lucie Sokolová

sokolova@arkadie.cz/ Tel.:731 246 175

Tato služba je finančně podporována dotacemi Ústeckého kraje a Statutárním městem Teplice.

Logo Ústeckého krajeLogo Statutárního města Teplice