Vedení společnosti, ekonomický úsek, sociální rehabilitace a odborné sociální poradenství.

Adresa objektu
Teplice, Kollárova 11 - Hlavní vchod, 4.poschod

Vedení společnosti
Ing. Lenka Machaloušová - výkonná ředitelka, dv. č.408C

Mgr. Karel Klášterka - projektový manažer, dveře č.406

Dana Kittlová (Orgoníková) - pracovnice pro marketing,dv.č.409A

Sociální služby
Mgr. Alena Tonová - vedoucí sociálních služeb, dveře č.409

Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním postižením
Bc.Kateřina Jelínková - dveře č.409

Sociální rehabilitace
Dana Davídková DiS: -dveře č.310 (3.poschodí)

Bc.Markéta Lichtensteinová:- dveře č.310 (3.poschodí)

Kristýna Příbramská:- dveře č.310 (3.poschodí)

Bc. Adéla Maternová: - dveře č.310 (3.poschodí)

Ekonomický úsek společnosti
Bc. Lucie Kittlová - vedoucí ekonom.úseku, dveře č.410

Veronika Polcarová - personalistka, dveře č.409B

Marcela Slawischová - účetní, dveře č.409B

Livie Glanyová - pracovnice ekonom.úseku, dveře č.409B

Iveta Klímová - pokladní, administrativa, dveře č.408B

Jak se k nám dostanete
MHD Teplice: č.101, 102, 105, 108, 114, 122, 123 zastávka Hotel de Saxe č.103, 104, 113 zastávka Hlavní nádraží
Doprava Ústeckého kraje: č.481, 482 zastávka Hotel de Saxe, všechny ostatní linky zastávka Hlavní nádraží