CENA ARKADIE za rok 2023 

Direct Parcel Distribution CZ  s.r.o.

za významnou dlouholetou podporu Arkadie

 

ČESTNÉ UZNÁNÍ ZA ROK 2023

Mgr. Jitce Riedelové – za dlouholetou práci v Arkadii

Evě Pavlasové – za dlouholetou podporu a spolupráci s Arkadií

Jitce Moravcové – za dlouholetou podporu a spolupráci s Arkadií

Mgr.Evě Merhové – za dlouholetou podporu Arkadie

Konzervatoři Teplice, p.o. – za dlouholetou obchodní spolupráci s Arkadií

Jiřímu Pucovi, jednateli fi.Bela Most s.r.o. – za dlouholetou obchodní spolupráci s Arkadií

Jiřímu Vojtěchovskému – za dlouholetou práci v Arkadii

Manželům Ireně a Janu Tipmannovým – za podporu Arkadie

Pavlíně Reichové – za podporu Arkadie

Věře Urbanové – za dlouholetou práci v Arkadii

Česko-německému fondu budoucnosti – za dlouholetou podporu a spolupráci s Arkadií

Nadaci ČEZ – za dlouholetou podporu a spolupráci s Arkadií

fi.HM Profis s.r.o. – za spolupráci při zaměstnávání klientů Arkadie

Obecnímu úřadu Zabrušany – za spolupráci při poskytování praxi klientům Arkadie

fi.AGC Flat Glass Czech a.s. – za dlouholetou podporu a spolupráci s Arkadií

 

ČESTNÉ UZNÁNÍ VÝZNAMNÉMU OBCHODNÍMU PARTNEROVI ZA ROK 2023
Michalu Kořínkovi – za významnou dlouholetou obchodní spolupráci s Arkadií

Davidu Stifterovi – za dlouholetou obchodní spolupráci s Arkadií

 

CENA ARKADIE IN MEMORIAM

Mgr.Josefu Honovi – za mimořádný přínos pro Arkadii